Túra: Csomorkány (2013)

Alföldi Túra(Kerékpáros):

Hódmezővásárhely, Kossuth tér – Csomorkányi út – Mátyáshalom – Csomorkányi templomrom – Erzsébet – Békéssámson – Erzsébet – Hódmezővásárhely, Kossuth tér

(Táv: 55+6 km)

Kitartó nyaggatásom után Juditot rávettem, hogy látogassunk végre el a Csomorkányi templomromhoz. Hogy tényleg túra hangulata legyen kirándulásunknak, bicikliket kölcsönöztünk és reménykedtünk, hogy az előzőnap viharai majd elkerülnek bennünket. A táv gerincét a hajdani Csomorkány elnevezésű biciklis teljesítmény túra adta, de mi még kitoldottuk Békéssámsonnal.
I. Világháborús emlékmű (Héjjahalom)
Kis városismerkedés után már el is hagytuk a házakat és a Csomorkányi úton gurultunk tovább. Az eső után száradó aszfalt, a vadrózsa és a bodza bokrok illata lengte be környéket, mesés kavalkádot alkotva. Vidáman tekertük le a 15 kilométert, csak egy világháborús emlékműnél álltunk meg a tanyavilágban. Az Erzsébeti aszfalt után földes út következett, ezért kénytelenek voltunk magunkra hagyni drót szamarainkat, de legelésző tehenek jó társaságnak ígérkeztek. 
Tanyarom
Az itt álló tábla nem egyértelműen mutatta tovább az utat,így a további 3 kilométerre gyalog indultunk. Két csatorna közt virágos rétek és elszórt bokrok mellet gyalogoltunk el. Több különleges virág is az utunkba akadt, néhol vadnyulak is futkostak előttünk. Hatalmas mezőket hagytunk magunk mögött, néha a magasban ragadozó madarak köröztek áldozatot keresve. Már majdnem ráhagytuk a rom keresését, amikor hirtelen eltűntek a bokrok, és mögülünk a távolban feltűnt egy nagyobbacska fás terület.
Körös-Maros Nemzeti Park

Ahogy közelebb értünk vöröslő falak kandikáltak ki a zöld akácosból. Az egykori templomból két hatalmas fal áll még, mit sem törődve a századok vasfogával. A többi támfal alapját helyre állították az utóbbi időben, hogy a látogatóknak legyen valami fogalmunk az épület elhelyezkedéséről. Miután megcsodáltuk az árnyas szentélyt, feltűnt, hogy körülöttünk lévő fák különleges látványt nyújtanak. A hatalmas tüskéjű robusztus növények akáchoz mutattak hasonlóságot, csak a viráguk fehér helyett lila volt. Visszafelé az úton még gyönyörködtünk a virágos árokpartban és a szökdécselő vadnyulakban. 
Templomosok (Zsolti, Judit)

A kerékpárjaink ott vártak bennünket, ahol hagytuk, felpattanva rájuk Erzsébet felé vettük az irány. A betonúton jól haladtunk, csak egy kilométernyi részen váltott apróbb kavicsosra. A hajdani tanyavilágból lett község üdülőházai közt nagy volt a nyugalom, egyetlen boltja előtt aztán kiadósat ebédeltünk. Kis civakodás után csak folytattuk a megbeszélt távot, vas kecskéink már a Békés-megye felé vezető utat koptatták. A kedvező széljárás miatt gyorsan Békéssámsonra értünk, ahol több nevezetesség is hívogatott bennünket. A falu közepén árnyas ligetre akadtunk, itt található egy II. világháborús emlékmű és az egykori környéken történő légkatasztrófa emlékműve. Szomszédságában 18. századi fatornyos magyar stílusú református temploma. 
Száraz-ér

Kifelé gurulva a helységből megálltunk a Száraz-ért megcsodálni, azt hittem, hogy a Török-hidat leltem meg, de azt beljebb kellet volna keresnem, nem először hagyott cserben a térképem. Még a magtárra is vetettünk egy pár pillantást, végül Vásárhely felé vettük az irányt, amit a szembe szél nehezített. Félúton a tanyavilágban megálltunk pihenni, mert teljesen kimerültünk a forró napsütéstől és az ellenséges fuvallattól. A Papi-féle szélmalomnál már csak egy fotóra futotta erőnkből, mert a közeledő gyárkémények tuningolták megfáradt lelkünket. A gyártelepnél értük el a települést jelző táblát, csendesen tekerve illeszkedtünk be a zsibongó városlakók közé.
Végül az idő tavaszias volt, a szelek is segítették utunkat néhol és sikerült legyűrni 55 kilométert kerékpárral és 6 kilométert gyalogosan az egykori Hód-mezőkön.
Itiner: Itt és itt!
2013.05.18.

Károlyi-ház (2013)

Az Andrási utca 13. szám alatt található az egykori tiszttartói ház. 
A 18. század közepén épült urasági ház homlokzatán a kapu fölött megtalálható a Timpanon, amely klasszicizmus jellegzetessége. Az udvar felőli oldalon félköríves oszlopsorral ellátott, fehérre meszelt tornác fut körbe.

Kaszinó (2013)

A reformkor hatására több városban is nyíltak meg kaszinók, Vásárhelyen is ekkor a 19. században készül el. A Kossuth tér tőszomszédságában látható épület külső falain a kor stílusának megfelelően keveredik a szecessziós és népies, magyaros motívumok. Belsejében nagy terem, társalgó, könyvtár és többek között egy gondnoki lakása került kialakításra. A század közepén tisztviselők, földbirtokosok, jómódú kereskedők és vagyonos értelmiségiek használták összejöveteleik helyszínéül.

Isten Anyja Görögkeleti templom (2013)

A 17. században a betelepült görögkeleti vallású családok a Türelmi rendelet után építtethetek Hódmezővásárhelyen templomot. Ekkor épült a torony és harang nélküli templom. Érdekessége, hogy a korábbi felújítások után mindig emlékokmányt rejtettek el a 1848-ból származó időkapszulájában. Kossuth tértől nem messze, a Rapcsák Andrásról elvezett úton található a copfstílusú épület.

Papi-féle szélmalom (2013)

Az alföld szimbólumai a Hódmezővásárhelyi tanyavilágban a 18-19. század fordulóján jelentek meg. Utolsó hírmondójuk a Papiféle malom az Erzsébeti úton található a településtől mintegy 7 kilométerre. Nevét utolsó molnáráról kapta Papi Imréről, aki az ötvenes évek végéig üzemeltette a malmot.

Református templom (2013)


Békéssámson református temploma a falu hatalmas parkjának szomszédságában áll. A 19. századi fatornyos épület ritka és különleges magyar stílusban készült kisebb tóth behatással.

Nyolcsávos gyalogcincér (Dorcadion scopolii)


"Csápjai és lábai feketék vagy sötétbarnák. Szárnyfedőin 4-4 fehér sáv húzódik. Főleg dombvidéken, de sík területeken is elterjedt. Bár jegyzik a kártevő rovarok között, kártétele ritka. Lábatlan lárvái a talajban élnek, és elsősorban egyszikűek talajszint alatti szárrészét, gyökerét (pl. gabonanövényekét és kukoricáét) károsíthatják. A bogár repképtelen." (orszagalbum.hu)

Nagy tarkalepke (Melitaea phoebe)

Hím
„Tág tűrésű faj, amely hazánkban száraz sztyepréteken, valamint nedvesebb kaszálókon, hegyvidéki völgyekben egyaránt előfordul. Egyedszáma közepes, tömeges jelenlétével eddig ritkán találkoztunk. Két nemzedéke fejlődik évente, (május-június és július közepe-augusztus). Tapasztalataim szerint az alföldi területeken ritkább, lokálisabb, egyébként országszerte megtalálható.” (macrolepidoptera.hu)

Csomorkányi templomrom (2013)

Hódmezővásárhely egyik büszkesége a 13. századi gót és román stílusú templomrom. Az egykoron vizenyős terület több kisebb telepölést rejtetett, ezek egyike Csomorkány. A város és Kardoskút között található virágzó település emlékét már csak ez a málladozó épület hirdeti. A templomból éppen maradt vörös téglából emelet részek a környék egyetlen ilyen jellegű épülete. A műemlék és környezete fokozottan védett természeti terület és a Körös-maros Nemzeti Park része.

Lepényfa (Gleditsia triacanthos L.)


„Keskeny boltozatos vagy terebélyes, felső részén erősen elágazó koronájú lombhullató fa.Kérge sötét szürkésbarna vagy vörösesbarna, kezdetben sima, később hosszanti lapokra repedezik. Törzse a koronában több sudárra oszlik, ágai viszonylag vékonyak, rézsút felfelé tartók. Az idősebb fák törzsén elágazó töviscsomók fejlődnek, ezekben az elágazó tövisek akár 20 cm-esre is megnőhetnek. A vékonyabb ágakon és vesszőkön fejlődő tövisek többnyire háromágúak, frissen bordók, később megszürkülnek.

Rügyei a héjkéregbe rejtettek. Spirálisan szórt állású levelei egyszeresen vagy ritkábban kétszeresen párosan szárnyasan összetettek. Az egyszeresen szárnyalt levelek 20-30 levélkéből, a kétszeresen szárnyaltak 8-12 × 20-30 levélkéből állnak. A levélkék hosszúkásak, fényesek, szélük alig észrevehetően csipkés, színük világos vagy sötétzöld, ősszel sárgára színeződnek. Virágai többnyire egyivarúak, olykor egylakiak. A porzós és a termős virágok egyaránt sárgászöld, dús füzérvirágzatot alkotnak, a termős virágok pártája nem feltűnő. 

Lapos, sötétbarna, sokmagvú hüvelytermései 2-3 cm szélesek és akár 40 cm hosszúak is lehetnek, többnyire görbék vagy csavarodottak, sokáig a fán maradnak. A magvakat körülvevő vékony endokarpium édes, ehető. Tövises változatát régebben az Alföldön sűrű sövénynek telepítették (metszéssel alakítható), tövistelen változatát (var. inermis) parkfaként ültetik. Fája kiváló tűzifa, régen a faszenes vasalókba használták.” 
(terra.hu)


Bíborfekete hagyma (Allium atropurpureum)

„A bíborfekete hagyma (Allium atropurpureum) az egyszikűek (Liliopsida) osztályában a spárgavirágúak (Asparagales) rendjébe, ezen belül a amarilliszfélék (Amaryllidaceae) családjába tartozó faj. Jellemzően a mérsékelt éghajlatú területeken fordul elő. Magyarországon főként a Tiszántúlon nő, de ott sem gyakori. 30–100 cm magasra is megnőhet. 1–3 cm széles levelének a széle érdes. A levelek erei párhuzamosak. Virágjának lepellevelei csillagszerűen szétterülnek. Évelő növény. Természetes élőhelyein a sztyepprétek zavarástűrő faja. Magyarországon leginkább kalászos vetésekben, mezsgyéken nő. Május–júniusban virágzik.” (wikipedia.hu)

Keltei szarkaláb (Consolida orientalis)

„A szarkalábak nemcsak a búzavetések jellemző növényei, rokonaik, a Delphinium nemzetség tagjai a kiskertek nyári díszei, hatalmas virágfürtjeikkel, melyek fehértől a sötétkékig számtalan árnyalatban pompáznak. Majdnem egy méter magasra nő meg, felálló szára vaskos, hengeres. Nyél nélküli levelei összetettek, a levélkék keskeny szálasak vagy ár alakúak, ép szélűek. A sok szárlevél miatt az egész növény bozontos hatást kelt. Virágai sűrű, tömött fürtben nyílnak, a szár nem ágazik úgy el, mint a mezei szarkalábé. Színük sötétlila, hegyes sarkantyúban végződnek. Tüsző termése van. Május-júniusban virágzik szántókon, művelt és bolygatott (ruderális) talajokon, meleg, napsütötte helyeken.” (novenyhatarozo.info)

Mátyáshalmi iskola (2013)

I világháborús emlékmű
Hódmezővásárhelytől 13 kilométerre a Csomorkányi út mellett romantikus hangulatú tanyasi épület áll. Az egykori egy osztályos elemi iskola nevét a közeli Mátyás-halomról kapta és 19. század végétől folyt benne tanítás. A téglával borított népiskola szomszédságában egy I világháború áldozatainak emlékére emelt katona szobor található.