Erzsébet-liget (2015)


Az Erzsébet-liget Szarvas városának második számú (vagy harmadik) fás ligete egykoron igazi Népkertként funkcionál. Hisz található itt ifjúsági tábor, sportpályák és Ruzicskay György festőművész alkotóháza, képtára.
A helyi szervezetek által kiépített tanösvény 7 tájékoztató tábla található és az egykori vámház, az a mai Halászcsárda mellől indul. Az ártéri erdőmaradvány parkosítását 1894-ben kezdték meg és Erzsébet királynő tragikus halála után kapta nevét.

Különleges látnivalókban gazdag sétány ad otthont az úgynevezett Őrködő ciprusoknak is, amelyek a Bolza család jóvoltából kerültek ide. A parkon áthalad az Alföldi Kéktúra is.
A vörös szőnyegen

A három nővér meg a pecás (2015)

Vöröshó (2015)


Mocsári ciprus (Taxodium distichum)

A Mocsári ciprus az egyik legjobb árvíz toleráns tűlevelűnk. Gyökere különleges, ugyanis mocsaras, nedves talajokon a szétterülő gyökérzet térdszerűen kiemelkedik a talajból, melyek különleges formákat hoznak létre.
A Szarvason fellelhető különleges állomány betelepítése Bolza Pálhoz kapcsolódik, aki hatalmas és tartalmas életműve egyik legfontosabb lépéseként vitte véghez a mocsárciprusok elterjesztését.

Bikazug (2015)

A Bikazugi-holtág végleges formája 1888-as kanyarulatátvágással alakult ki. Mai hossza a Dögös-kákafoki szivattyúteleptől az Anna-ligeti hídig tart, mint egy ovális alakba körül ölelve erdőfoltokat és kiskertek.
A Bolza család a kastélyai mellett a századfordulóig néhány mezőgazdasági jellegű építmény is felhúzattatott a holtág parti sávjában. Az 1930-as években indult meg a nyaraló építési láz helyi a módosabb polgári családok körében. A szarvasi idegenforgalom népszerűsítésére, ez a hóbort Bikazugot sem kímélte. A 60 évek elejéig a holtág teljes területét felparcellázták és ide épült a mezőgazdasági technikum bikazugi majorja is.

A bikazugi keskeny vízcsík mára erősen feliszapolódott, ugyan is nem csak a kákafoki-szentesi öntözőrendszert működtetik a holtágból, hanem a parton található „hobbi-kertek” illegális vízellátását is biztosítja.

Szarvas környéki rizsföldek (2015)

Földek Káka környékén
„Magyarországon a XVIII. században kezdődött termesztése. A Szarvasi Agrár Zrt. elődje a Szarvasi Állami Tangazdaság adottságainál fogva a 70-es évek egyik legnagyobb rizstermelő gazdasága volt. Talajadottságai, az éghajlati viszonyok (napfényes órák, hőmérséklet, csapadékeloszlás, stb.) és különösen a Körösök okozta mikroklíma tették azzá. Adottak voltak a szellemi tényezők is, hiszen a Szarvasi Öntözési Kutató Intézetben folyt a rizs hazai nemesítése, és a Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolán a fiatal szakemberek képzése.


Árasztó csatorna
A kisparcellás termesztésből kialakult a nagyüzemi gépesített rizstermesztés. A gazdaság mindezek után úgy döntött, hogy felépíti azt az üzemet, amely az itt termelt valamint a társgazdaságoktól felvásárolt rizs feldolgozását megoldja. Az 1970-es években, a IV. és V. ötéves terv időszaka alatt nagyobb hangsúlyt kapott a feldolgozás, amely szintén kedvezett a megvalósításnak. 1972-ben átadásra került a rizshántoló a hozzátartozó raktárépületekkel, és 1972. decemberében megtörtént az első hazai rizs hántolása, egy évvel később pedig már teljes értékű termelést végzett. 1973-ban 2 212 ha-on termeltek rizst, 30,5 q/ha-os kihozatallal, így a hántoló leginkább a gazdaság saját földjein termesztett rizst dolgozta fel. A hántolt rizs a hazai piacokon ekkor még kísérleti terméknek számított. 1975-ben további fejlesztés keretében felépült a szárítóüzem. Gyakorlatilag megoldódott a hántolatlan nyers rizs teljes feldolgozása.” (agrarrt.hu)

Királyság-puszta (2015)
Eperjes határában elterülő Királyságpuszta egy igazi magyar vidék, amely ősi, évszázados természeti kincseket rejt és emellett a madárvilága is páratlan. Az önkormányzat által birtokolt területre a Körös–Maros Nemzeti Park is felfigyelt és munkálkodik a védetté nyilvánításán.
 A puszta kiterjedése hatalmas, a végeláthatatlan tűnő sík vidék pedig egyedi madárvilágot rejt. A környékre oly jellemező elszikesedett táj, mocsarakban és ősgyepekben gazdag övezetekre oszlik, ahol gyakran előfordul a rétisas, a parlagi sas, az ugartyúk vagy a tájék híres madara a túzok is.

Narancseper (Maclura pomifera)

"A Narancseper az eperfafélék fajaszakadt, tövises faja É.-Amerikában és Ny.-Indiában. Levele egyszerű, ritkán karéjos, vékonyka, tojásdad-lándzsás; 8 cm. hosszú virága kétlaki, a hímes virágzata barkás v. fürtös, a termővirágai gömbölyded közös vacokra csoportosodnak. Ez az egyes gyümölcsszemmel összeolvadván, szabálytalan gömbölyded gyümölcsösszeg támad. A M. aurantiaca Nutt. (Broussonetia v. Morus tinctoria L., l. a Festőnövények képmellékletén) virága zöldes-sárga,

gyümölcse narancsszínű, 2,5-5 cm. átmérős, az amerikai nép eszi. Fája szép sárgabarna, kénszínű v. citromszínű, mint több mázsányi tuskót sárgafa, sárga braziliai fa, fustikfa, fustelfa v. fisetfa néven árulják. Tartalma morin és maclurin; felreszelve a gyapju és pamut festékének használatos." (kislexikon.hu)

Király-tó (2015)

A Békés és Csongrád megye határán fekvő település legnagyobb horderejű látványossága a Király-tó. A bekerített terület nem csak a horgászni vágyókat várja, hanem remek kikapcsolódás nyújthat a tóparti sütögetés és főzés.

Szent László király templom (2015)


A falu egyetlen templomát 2003-ban építették, építészeti stílusára a modernitás jellemző.
 Az épület a Faluházzal szemben található.

Eperjes

Györgykirályság
„Több pusztából alakult 1935-ben Kiskirályság néven. A községet alkotó puszták közül Kiskirályság és Újváros a középkorban népes helységek voltak.

Kiskirályság nevét Mátyás király iránti tiszteletből kapta, annak emlékére, hogy Szilágyi Mihály egy birtokvitát követően Hunyadi-birtokra telepítette át az általa lerombolt Zeleméres falu lakosságát. A XV. század végétől a margitszigeti apácák birtoka. Az 1552. évi török pusztítást még kiheverte, de 1596-tól több mint kétszáz éven át pusztaként említik. 

A kiskirálysági puszta a XIX. században gróf Károlyi István birtoka, melyet szentesi taksás jobbágyok béreltek földesuruktól az örökváltságig (1837). A taksát nem a jobbágytelek nagyságának arányában fizették, hanem a kialkudott összeg szerint. Maga a község a II. világháború után települt, korábban a lakosság 80 százaléka tanyákon élt. A Kiskirályság nevet 1954-ben változtatták Eperjesre. Címerében Szilágyi Mihály címerének motívuma és a királyi alapítást jelképező korona látható.
A határbeli szikeseken mindig jelentős volt a juhtenyésztés. Az 1980-as években országos juhászversenyeket szerveztek, amelyek mindig sok érdeklődőt vonzottak.” (delmagyar.hu)

Nevezetességek, látnivalók:
-      Királyság-puszta
-      Horgásztó

Petőfi Szálló (2015)Jó ideje már romokban áll, az egykoron szebb napokat látott magyaros-szecessziós stílusú épületegyüttes a Petőfi utca sarkán. 

A Komor Marcell tervei szerint 1898-ra elkészült kellemes megjelenésű szálloda fénykorában 33 vendégszobával rendelkezett. 1990-es évektől kezdve már nem igazán volt a tulajdonosok hasznára az épület, külseje ekkorra már erősen lepusztult, tehát bezárták. Napjainkban még használják a város szülöttéről, Tóth Józsefről, a nagy jellemszínészről elnevezett ötszáz személyes színháztermét. 

Évről-évre olyan pletyka üti fel a fejét, hogy felújítják, vagy erdeit állapotába visszaállítják.

Szent Miklós Görög Ortodox Templom (2015)


A városba menekülő módosabb görög családok a 1784-ben szentelték fel apró, de annál csinosabb barokk templomukat. A kisméretű templombelső igazi értéke a 39 képből álló, copf ikonosztázion.


Szentes legrégebbinek számító műemléke a Kossuth tér szomszédságában található Szent Miklós téren található a városközpontban

Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ (2015)


Szentes főterén található a város jelképe, az egykori megyeháza. 

Az impozáns neoreneszánsz épületet Makay Endre tervezte és 1883-ban a városvezetés hathatós segítségével készült el. A megyegyűléseknek is helyt adó építmény homlokzati falán többek között a mezőgazdaság, háziipar, hajózás, vadászat, kereskedelem, halászat szobra látható egy-egy női alak képében. A 2005-ös felújítás óta konferencia és kulturális központként üzemel a volt megyeháza, de az épületben kapott helyet még a Koszta József Múzeum és megyei levéltár is.

A Kossuth téri fák alatt magasodik Horváth Mihály történetíró, megyés püspök egész alakos bronz szobra, amely Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész alkotása.

Városháza (2015)

1911 szeptemberében adták át városi hivatalnokok számára Szentes első városházáját, amely Bohn Alajos aradi születésű építész tervei alapján a bécsi Fellner és Helmer épített meg. 


Az impozáns késői barokk stílusjegyeket hordozó építmény a Petőfi-szállótól egészen Erzsébet térig beépült. Az épület különlegessége a 37 méter magas saroktorony és kapukat díszítő elemek.


Református Nagytemplom (2015)


A város főterén, a Kossuth Lajos téren pompázik a város legnagyobb egyházi épülete, a reformátusok műemléktemploma.

A kora klasszicista stílusú nagytemplom Fischer Ágoston tervei alapján épült 1770 körül. A napjainkban álló épület a város két régebbi templomának nyomát is őrzi, hiszen toronyban helyezték el a böldi templom középkori harangját. Az 1761-1776 között épült téglatemplom Mária Teréziát és fiát II. Józsefet dicsőítő vörösmészkő tábláját pedig hajón helyezték el.
A templom felszerelésének egy része 18. századi iparművészeti tárgyakból áll, különlegességei az ónlámpák, ónkannák ás az úrasztali pohár.

Az utóbbi évtizedekben az épület állaga sokat romlott, ezért 2008-ban teljes felújításon esett át az épület. A renoválás részeként sikerült feltérképezni a korábbi építési fázisok sorrendjét és ez megkönnyítette a munkálatokat.

Evangélikus templom (2015)


A helyi evangélikusok hegyes tornyú, vöröstégla temploma 1905-ben épült fel Francsek Imre tervei alapján. A rendkívül jó arányokkal rendelkező karcsú egyhajós épület ablakai mind csúcsívesek és a bejárat fölötti rózsaablaka pedig a gótikus építészet legjellemzőbb stíluseleme.


Az templom belsejében, a szószékoltárt fölött Hegedűs László festménye látható, amely Jézust és a samariai asszonyt ábrázolja.

Az épület a főposta és buszállomás szomszédságában található.

Templom-kerti szobrok (2015)
Mária kis Jézussal 

A római katolikus templom legközelebb található Mária-szobrot egyes feltételezések szerint 1874-ben állították. A népies barokk stílusú kőszobrot a talapzaton található felírat szerint Halász D. Ferenc adományából készíttetek.Köteles Kálvária

A műemléki védettséget élvező kis parkban felállított kálváriaszobor kompozíció Jézust és a két latort keresztre feszítve ábrázolja. A sóskúti jellegű puha mészkőből készült emlékművet a mai Lomb utcai óvoda helyén 1825-ben állították fel. A kálvária érdekessége, hogy a két latort kötéllel keresztre feszített ábrázolta az alkotó.
Szentháromság-szobor 

A szintén Halász D. Ferencz által emeltetett Szentháromság-szobor a templom melletti parkban áll. Az 1910-ben készült szoborcsoportot az évtizedek során nem restaurálták újra, csak az állag megóvásra törekedtek, ezért a napjainkba látható műemlék csak egy része az eredeti szobornak. A szomszédos Plébánia udvarában elhelyezett Immaculata-szoborral talán kiegészíthető lenne kompozíció.


Nepomuki Szent János-szobor

A templomtér legrégebbi szobra a másfél méter magas mészkőszobor, amelyet Kovács József állíttatta 1808-ban.

Szőke pincészet (2015)

„A Halasi Borászati Kft. 1996 óta működik családi vállalkozásként, Szőke Sándor és Szőke Tibor vezetésével. Borászatunk a Kiskunhalas környéki szőlőből készített borok számára korszerű tárolótérrel, a fahordóban érleléshez ászoktérrel, és saját palackozóüzemmel rendelkezik. A környéken lévő szőlőterületeket a Kunsági borvidék laza, humuszban gazdag homokos talaja és a magas napsütéses órák száma biztosítja a jó termésről, kedvez az íz, és a zamatanyagok kialakulásának.
A borok előállítása és kezelése során szigorú elvárásokat teremtettünk magunknak, amelynek munkatársaink lelkiismeretes, alapos szakmai munkával felelnek meg. Az alföldi borvidékekre jellemző, közismerten nehéz helyzetben kiemelt figyelmet kell fordítani a minőség megtartására és további javítására. Az erős konkurenciaharc miatt a hazai és nemzetközi piacokon kiélezett verseny cégünket új, innovatív megoldások bevezetésére inspirálta, mint a saját szőlőültetvény, az irányított erjesztés, vagy a legkorszerűbb töltőberendezés beüzemelése. Pincénkre jellemző egyedi reduktív technológia szigorú betartása mellett igyekszünk boraink egyéni jellegét megtartani.” (borsevik.hu)

Zsinagóga (2015)


Kiskunhalason az egyedülállóan összetartó zsidóközösségnek hála maradt meg épen és használatban a klasszicista hitközségi épületegyüttes. Ugyan is a hitközség önerejéből renoválta zsinagógát és a hozzátartozó rabbilakást, hitközségi székházat és iskolát.

A városban az 1766. évi helytartó tanácsi döntés alapján indult meg a más vallásúak beköltöztetése.  A város vezetése a gyapjú-, bőr- és gabonakereskedelemmel foglalkozó zsidókat támogatta a konkurens görög kereskedőkkel szemben.

A Petőfi u. 1 szám alatt látható a műemlék épület keleti díszesebb homlokzata, rajta a magyar nyelvű felirat: ”Egyedül Istennel". A kertbe lépve feltárulkozik az egyszerűségében is szép, klasszicista romantikus épület. A hitközösség temetője is szépen gondozott, körülkerített, megfelelően őrzött.

Berki galéria (2015)


A város két főmúzeuma (Thorma János és Csipke) között helyezkedik el a 2014-ben látogatok előtt is megnyitott Berki Galéria. Ebben az épületben kapott helyet Berki Viola és Diószegi Balázs helyi, Munkácsy-díjas festőművészek állandó kiállítása. Berki és Diószegi képei mellett időszaki kiállítótér ad helyet más alkotóknak is.

Búsuló kuruc szobra (2015)


Sokáig az ország egyetlen ilyen jellegű szobrának számított a kiskunhalasi Búsuló kuruc szobra. 

1904. november 27-én avatták fel a kuruc vitézt ábrázoló homokkő szobrot, amely a . Kossuth és Bercsényi utca sarkán áll. Nem csak maga a szobor monumentális, hanem talapzata is, mely északi oldalán Endrődi Sándor Kuruc nóta című verse olvasható:

Csipkemúzeum (2015)
Kiskunhalason készül a Dél-Alföld talán leghíresebb hungarikuma, a Halasi Csipke. A városban 1902 óta állítják elő a világhírű „alkotásokat”, amelyek méltán Magyarország nagykövetei is a világban.

A város közepén álló tornácos házat 1935-be építették a falusi a hagyományokat szemelőt tartva és ez létesítmény lett a varrónők műhelye. Ezen házon belül őrizik a világhírű halasi csipke kincseket, terveket és hagyományokat. 1997 óta a Csipkeház már nagyközönség számára is megnyitotta kapuit, napjainkban is megcsodálhatjuk a régmúlt mesterműveit vagy megleshessük a csipkevarrókat munka közben.

Parkerdő tanösvény (2015)


Kiskunhalas északi végén található a város híres szikes tava, a Sóstó. A vízfelületet mellett fekszik a parkerdő, amely település legújabb védet területe a Nádas-szigettel együtt. 

Mintegy két kilométernyi ösvény kanyarog az árnyasban, az út mellett pedig számos kiépített tűzhely és információs tábla található. A tanösvény főattrakciója nem más, mint a tó fölé magasodó kilátó. 

Behúzásra várva (2015)


Kísérteties naplemente (2015)


Keresztutak (2015)

Daru (Grus grus)

„A Hortobágyi Nemzeti Park címermadara, a daru a magyar néphagyományban kiemelt jelentőséggel bír, krúgatása az ősz egyik elmaradhatatlan hangulati eleme. A darutollas kalap pedig egyfajta státuszszimbólum volt a magyar nép körében. Egykor Magyarországon is költött, de az 1910-es évek óta erre nem volt példa. Ősszel nagy tömegben vonul át hazánkon. A Hortobágy az európai daruállomány kiemelt fontosságú gyülekezőhelye. A madarak nagy része novemberben elhagyja hazánkat, de egyre gyakrabban telelnek át csapatai. Az átnyaraló példányok pedig bizakodásra adnak okot, hogy egyszer talán ismét költ nálunk ez a gyönyörű madár. A nálunk megpihenő darvak szántókon, tarlókon megfelelő táplálkozóhelyet találnak, az éjszakákat lecsapolt halastavakon, pusztai elöntéseken töltik. A darvak szempontjából jelentős területeken folyó gazdálkodást úgy kell kialakítani, hogy figyelembe vegyék ennek a zavarásra érzékeny fajnak az érdekeit is. A telet Európa déli részén és Észak-Afrikában tölti.

Eurázsiai elterjedési területén két alfaja alakult ki, Európában a törzsalak fordul elő. Tőzeglápokon, mocsarakban, nedves réteken, erdei tisztásokon, füves sztyeppeken költ. A párok nagyon látványos tánc közepette foglalják el költőhelyüket. Fészekalja általában két tojásból áll, a szülők ezeken felváltva kotlanak 28-31 napig. A fiókák pár nap eltéréssel kelnek ki. Amíg a másik tojáson kotlik az egyik szülő, az idősebb fiókát a másik vezetgeti. A fiókák viszonylag lassan fejlődnek és még az őszi vonulás során is összetart a család. Mindenevő, hajtásokat, magokat, gumókat, rovarokat és lárváikat, kisebb gerincteleneket fogyaszt.” (mme.hu)