Túra: Ladányi határban (2017)

Ladányi határban


"Állj elő, vén Márkus!
Vedd le a süveget
Hadd süsse a napfény galamb-ősz fejedet;
Tartsd fel három ujjad: esküdjél az égre.
Atya, Fiú, Szentlélek, hármas Istenségre:
Hogy az a darab föld, amelyen most állasz
Nem tarcsai birtok, -- ladányi határ az.”

(Arany János)


Útvonal:

Vésztő, vá. (K) - Gábor-zug - Mágori emlékhely - Dió-ér - Mágor - Fok-köz - Vidra tanya - Dondorong - Körösladány


Táv és szintemelkedés:

28,6 km/ 30 mHabosító

Fok-köz (2017)A Sebes-Körös Fok-közi gátőrházánál csatlakozik a Holt Sebes-Körös élő testvéréhez. A szivattyúteleppel szemben áll a Vidra-tanya, amely egykoron a környék legpatinásabb turistaháza volt, még nem egy per végén Vésztő önkormányzata elkobozta a természetbarátoktól. Napjainkban nívós csárda üzemel nagy múltú épületben.

Mágor (2017)Mágor egykoron egy apró uradalom volt a Wenckheim család kezelésében. A Vésztő határában álló impozáns, mezőgazdasági épületeket gróf Wenckheim Dénes 1875-ben, Mikó János békési ácsmester tervei alapján építette.
Az 1848. évi jobbágyfelszabadulás után az földesurak igen sok ingyenes robotnaptól estek el, ezért a század második felében rohamos fejlődésnek indult a mezőgazdasági termelés gépesítése.

Réti farkaspók (Hogna radiata)

fotó: Szász Anzelm
A vizes élőhelyeket kedvelő faj, amely tagjai nem szőnek fogóhálót, zsákmányukat üldözve kapják el. A nőstények a potrohukhoz rögzített pókselyemből szőtt zsákban, az úgynevezett petecsomóban őrzik a petéiket. Kikelésük után a kispókok anyjukra másznak, és hosszú ideig rajta utaznak. 

Tanösvénytúrák: Mágor-pusztai tanösvény (2017)

A Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhelyhez tartozik egy apró, de annál érdekesebb tanösvény is. A Holt-Sebes-körös mellett kanyargó útvonal bejárásával megismerhetők a védett terület természeti és kultúrtörténeti értékei. A tanösvény egyik érdekessége a Pákásztanya, amely az újkőkori halászat és gyűjtögetés ősi foglalkozásának állít méltó emléket. 

A tanösvény adatai
Táv: 0,5 km
Állomások: 5
Füzet: KMNPI

Csolt-Monostor régészeti bemutatóhely (2017)


grafika: granitcorvus-classica.hu
A kanyargós Sebes-Körös árterében állt a 10-12. század nagy hatalmú családjának, a Csolt nemzetség Árpád-kori monostora. Az első feljegyzés a monostorról 1222-ból való, ugyan is az akkori apátja tanúként szerepelt a váradi ítélőszék előtt. 1357-ben már állt a monostor temploma, amely Mindenszentek tiszteletére volt felszentelve. Majd a század végén már csak Mágoriak használták a hajdani monostor templomát. A török hódoltság alatt az épület állaga folyamatosan romlott. A 18. században a már romos templom anyagát felhasználta az akkori földbirtokos, gróf Wenckheim Ferenc az uradalma építésekor, a domb belsejében borospincét vágatott. 

fotó: Soós Eszter 

A nagyméretű pince a domb belsejében, jelenleg a monostor történetét bemutató Csolt-monostor Múzeumnak ad otthon, a tetején pedig a Vata-Csolt nemzetség monostorának romjai láthatóak.

A Mágor-puszta másik kunhalmának vágott szelvényben: újkőkori, rézkori és bronzkori házak, hulladékgödrök, vermek, szabadtéri tűzhelyek, valamint temetőrészletek leletein keresztül nyerünk bepillantást az egymást követően megtelepedett népek, illetve népcsoportok mindennapi életébe és hiedelemvilágába.

Mesterségek Háza (2017)


A település főutcáján található vésztői tájház, amely Mesterségek Háza nevet kapta és egy 19. század második felében épült gazdaházban rendezték be. A tájház a település néprajzi gyűjteményét hívatott bemutatni, az épület további helyiségei pedig a kézműves mesterségek számára vannak berendezve.

A Mesterségek Háza több civilek egyesületek rendezvényeinek helyszíne is.

Vadalma (Malus sylvestris)

A vadalmafa hazánkban a síkvidékektől a középhegységekig egyaránt megtalálható, azonban a faj mindenütt ritka, kis számú, sokszor csak egyetlen egyedet számláló populációi vannak jelen., emiatt veszélyeztetett fajnak számít. Termése a vadgazdálkodónak kitűnő takarmányt szolgáltat, különösen a szarvasok és a vaddisznók kedvelik. Törzséből egykoron ,a legjobb vonalzók és rajztáblák készültek.

Baksi-puszta (2017)

Ópusztaszerről a falu felé vezető út mentén húzódik a baksi puszta, amelynek területe meghaladja a 400 hektárt. A tájat szikeserdő, a padkásodó pusztát akácfoltok s egy két nagyobb tölgyerdő tarkítja, melyeken ritka madarak fészkelnek. A napjainkban legelőként is használt hagyásfás kaszáló a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet szigorúan védett területe.

Túra: Bazaltorgonák (2017)

"Ottan álltam Badacsonnak
Lejtőjén a szent helyen,
Hol a regék dalnokának
Áll hajléka a hegyen.”

(Garay János)Útvonal:

Szent György-hegy alsószoknyája (K) - Lenygel-kápolna - Vércse-szírt - Bazaltorgonák (Z) - Gulács (K)  - Kőkapu (S) - Badacsonytomaj


Táv és szintemelkedés:

18 km/ 680 m
Szent Imre Bazalttemplom (2017)


A település központjában áll a neoromán stílusban épült kéttornyos bazalttemplom.
A Szent  Imre plébániatemplom 1931-32-ben épült Fábián Gáspár tervei alapján és legutóbb 1981-ben, a félévszázados jubileumra újították fel.

A szentélyben levő oltár vörös márványból és fehér műkőből készült, fölötte Udvardi Erzsébet nagyméretű táblaképei láthatóak.

II. János Pál pápa emlékhely (2017)

A Klastrom-kúttal szemközt, az egykori rendház helyén a közelmúltban szabadtéri szentély épült. Bazaltkő oltára kicsiny kápolnát emeltek II. János Pál pápa emlékére. A 2005-ben elhunyt Karol Wojtyla egész alakos képe Udvardi Erzsébet festőművész alkotása.

Klastrom-kút (2017)


Badacsony híres hegyét körbe járó tanösvény egyik állomása a Klastrom-kút, amely vize télen-nyáron azonos hőmérsékletű. E forrás közelében állt egykor a Szent Imréről elnevezett pálos kolostor. A helyi hagyomány szerint a kolostorban lakó szerzetesek honosították meg pinot gris nevű francia szőlő fajtát, és keresztelték át szürkebarátra az ebből nedűt, amely híressé tette Badacsonyt. 

Gulács (2017)A Gulács déli part egyik jellegzetes csúcsos hegye, amely a többi tanúheggyel ellentétben teljesen vad, természetes erdős vidék. A tanúhegy 4-5 millió évvel ezelőtt, intenzív vulkáni működés révén alakult ki. A Balaton-felvidék vulkanikus hegyeinek eme tagja is rendelkezik bazaltorgonával, igaz kisebbek, nem is annyira szabályosak, de éppen olyan lenyűgözőek.
A 393 m magas-hegyre turistaútvonalon juthatunk fel, a tetejéről felejthetetlen kilátás nyílik a Tapolcai-medencére, a Balatonra és a Keszthelyi-hegységre.

Sér-kút (2017)


A Gulács oldalában található Sér-kút, a kifolyóra szerelt tábla szerint nem fogyasztható. Az igazi forrás egyébként kb. 10 méterrel feljebb van, egy alacsony boltív óvja vízkilépést.

Páduai Szent Antal templom (2017)


Nemesgulács templomát 1845-51 között építették egy hajdani építmény felhasználásával. A barokk sekrestyéhez kapcsolódó klasszicista torony 1853-ban készült el. 

Szent Kereszt felmagasztalása templom (2017)


A település központjában áll a 1875-ben épített templom, amelyet a hegyről leköltözött lakók építettek.

Csobánc vára (2017)

grafika: csobancvar.hu
A vár a 13. században épült, neve török eredetű és jelentése pásztor. Első tulajdona a Rátót nembeli Gyulaffy család volt, ő idejükben szőlőt telepítettek és kőépületet emeltek a hegyre. Kinizsi Pál parancsára erődítménnyé kezdték alakítani, ennek köszönhetően később egyik török ostrom sem tudta bevenni. Az 1700­-as évek elején osztrák császári kézre került várat robbantásokkal pusztították el.
A mai romoktól lenézve csodás a kilátás nyílik a Balatonra, a Káli-­medencére és a Bakony vonulataira is.

Kaán Károly kulcsosház (2017)


A Szent György-hegy oldalában rejtőzködik egy objektumot, amely már látott szebb napokat is, de vitatatlan, hogy az egyik legfestőibb környezetben épült kulcsosházunk.
A Kaán Károlynak, a hazánk egyik leghíresebb erdőmérnökének és természetvédőjének nevét viseli a 30 fő befogadására alkalmas erdei szállás. 
A ház ablakában van egyébként az Országos Kéktúra „Szent György-hegy” feliratú bélyegzője.

Bazaltorgonák (2017)


A Szent György-hegy leghíresebb nevezetességei a különleges formájú, óriási bazalt orgonasípok, amelyek a felszínre jutott láva kihűlése során keletkeztek. A 30 méter magasságot és 1,5 méter átmérőt is elérő bazaltoszlopokat sajnos az időjárás hatása nem kíméli, a fagy és a szél egyre tágítja, amely az oszlopok elkülönüléséhez vezet.

Tanösvénytúrák: Szent György-hegyi "Bazaltorgonák" tanösvény (2017)A Szent György-hegy a Balaton-felvidék egyik legforgalmasabb kirándulóhelye, az itt megforduló turisták számára készült el, a nem csak a „bazaltorgonákat” bemutató tanösvény.
Az itt lefelelhető információs táblák segítségével a hegy földtörténetét, növényvilágát ismerheti meg az érdeklődő. A tanösvényhez kapcsolódik egy vezetőfüzet is, amely játékos természetismereti és kultúrtörténeti kérdéssorral teszi még érdekesebbé a sétánkat.

A tanösvény adatai
Táv: 4 km
Állomások: 7
Füzet: BFNPI

Szent György-hegy (2017)

A Szent György-hegy a Balaton-felvidék egyik jellegzetes tanúhegye, amely híres hatalmas bazaltoszlopairól. A 300 méter magas csúcs a nevét az egykoron a lábánál álló Szent György-kápolnáról kapta. 
A hegyhez temérdek monda kapcsolódik, ezek egy része is összefonódik Szent György és a sárkány legendájával. Az egyik legnépszerűbb hiedelem, hogy a hegy északkeleti oldalán nyíló jeges barlanghasadék, a Sárkány-lik volt a sárkány legendabeli lakhelye. 


A hegy alapkőzetét alkotó a bazalt- és bazalttufa rétegek Pannon-tenger üledékéből származnak, és ezért a talaja borszőlő termeléséhez kiváló.

Tarányi présház (2017)

A Lengyel kápolna mellett áll a szintén barokk stílusú présház. A szobrokkal díszített épületet a Tóthi-Lengyel család építtette a 18. században.

Lengyel-kápolna (2017)A Balaton-vidéki barokk művészet egyik legszebb emlékének tartják a Szent György-hegy oldalában álló építményt. A Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt kápolnát 1760 körül a lengyeltóti Lengyel család építtette, akiknek szobraik megjelennek a barokk-rokokó belsőoltárának oszlopain.

Az 1880-ban emelet torony homlokzatán lévő két fülkében lovas Szent György és Szent Imre, az oromzat szélein Szent István és Szent László szobrai, az oldalsó a fülkékben pedig Szent Péter, Szent Pál, az oromzaton Szent Antal és Szent József szobrai láthatóak.

Badacsonyi borvidék (2017)A Badacsonyi borvidék 1600 hektárnyi területe a Dunántúl közepén, a Balaton északi partjának nyugati részén, a Badacsony környékén található. A Borvidék különleges éghajlati adottságának fő „felelőse” a Balaton. Az állóvíznek köszönhető a szubmediterrán jellegű klíma, amely meggátolja a hőmérséklet szélsőséges ingadozását, biztosítja a magas páratartalmat. A hegyeket uraló bazalt és a bazalttufa, pedig elnyeli a nap melegét, majd éjszaka visszasugározza a szőlőtőkékre.

Tehát a környéket az isten is szőlőtermesztésre teremtette, ezért már a római korban virágzó szőlőkultúra jellemezte a vidéket, a Badacsonyi hegy lábánál vezetett a rómaiak híres hadiútja Aquincumba. 18. századtól kezdve számos főrangú magyarországi család versengett itt szőlőbirtokért, aminek tanúságaként még számos kúria, borpince még ma is megtalálható
A badacsonyi borok testesek, zamatosak. A borvidék emblematikus bora a Badacsonyi Kéknyelű, amely napjainkban újból reneszánszát éli

Túra: Pusztaszeri erdőkerülő (2017)

Kiránduló erdő

„A természetbarát
Nem csak néz,

 - de lát is.
Meglátja a természetben
Az apró csodát is.
A szivárvány színeit
A harmat- cseppeken,
Amint megcsillannak
A fenyőleveleken.
A pákosztos méhecskét
A virág kelyhében.
Egy apró gyík napozik
A szikla- repedésben,
A pókháló a bokron
Mily mesterien van szőve ...”

(Klein Zoltán)Útvonal:

Szatymaz, vá. (K) - 5 sz. főút - Vadfehér-tó - Sándorfalva - Nádas-tóVöröscsárdai-erdő - Dóci elágazás - Hantházi-erdő - Pusztaszeri-erdő - Ópusztaszer, Emlékpark (K+) - Községháza - Ópusztaszer, felső


Táv és szintemelkedés:

27,5 km/ 63 mEmlékpark az ugaron

Óriás szitakötő (Anax imperator)

A legnagyobb szárnyfesztávolságú szitakötőnk, amely a növényzetben gazdag tavakat, víztárazókat, csatornákat és lassabban áramló vizeket egyaránt kedveli. A faj hímje feltűnő élénk kék, a nőstény pedig inkább zöldeskék színben tündököl. A többnyire méltóságteljes repülése alapján, a terepen jól felismerhető.

Csikos-csárda (2017)

Az egykori uradalmi pihenőhelyet a Csikos-csárdát, a Sándorfalvi más néven Vöröscsárdai-erdő rejti. Az épület régen a vadászok törzshelye volt, de manapság pókok és rágcsálók lakják, sajnos.

Túra: Gemenci kék (2017)

Mr. O

„Duna mellett, Dráva részén,
Van egy vadon, ország szélén.
Gemenc nevű mese erdő,
Pagony felett bárány felhő.

Három gida az erdőben,
Mese erdő közepében.
Füzek, nyárfák árnyékában,
Lapulnak a biztonságban.”

(Gani Zsuzsanna)
Útvonal:

Keselyűs (K) - Szomfovai eh. - Lankóczi gátőrház - Lassi erdészlak - Kisrezéti eh. - Pörböly, ÖTK - Dunafürdő vm. - Baja, Duna-híd


Táv és szintemelkedés:

27,5 km/ 109 mSebesség mámor

Vén-Duna (2017)


A Vén-Duna nyugodt vize a nagy kiterjedésű ártéri erdőségének, Gemencnek az egyik kedvelt holtága. 
A Duna mellékága a Koppány-sziget három oldalát öleli körül, amely az egykori meder átvágásával jött létre. A holtágat rekesztő kőzárást a vízügyiek megbontották, s ez által ismét élővé "varázsolták" vízfolyást. Az így kialakult zúgó környéke kivalló horgászhely.
Az itt található Dunafürdő ülőtelep miatt, rengeteg horgász hely és fedett pihenőhely várja a nem csak strandolni vágyókat.

Cserta Holt-Duna (2017)

A Csertai holtág az 1830-as években természetes úton fűződött le az anyafolyótól holtág és a Tolna megyei, Pörböly község határához tartozik. A közel 6 km hosszú holtág kezelője a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt., de a Duna-Dráva Nemzeti Park őrködik az országos jelentőségű szakaszhoz. védelem alatt áll. Mivel a medre évről-évre feliszapolódik, sőt ki is szárad néha ezért természetvédelmi és tájformáló szerepe jelentős. Hasznosítása főleg horgászatra, de a "szentély" típusú holtág egyre több kirándulót vonz ide.